หากนึกถึงการ ประชุมหรือสัมมนา ก็จะนึกถึงการเดินทางไปประชุมตามสถานที่ต่างๆ เพื่อเข้าร่วมประชุม ซึ่งอาจจะไม่สะดวกในการเดินทาง แต่ในปุจจุบันสำหรับเทคโนโลยีและสังคมสมัยใหม่ที่เข้ามา ทำให้การจัดประชุมหรือจัดงานสัมมนา จึงหันมาใช้รูปแบบออนไลน์ (Online) แทน นั้นคือ ประชุมออนไลน์ (Meeting) , สัมนาออนไลน์ (Webinar)

ซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายมากในการจัดประชุมหรือสัมมนา สะดวกต่อการเข้าร่วมแค่มีอุปกรณ์หรือสมาร์ทโฟนที่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกด้วย

ในส่วนของงาน ”ประชุมเพื่อชี้แจงโครงการและรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ” ของ บริษัท โนเบิล เป็นการจัด สัมมนาออนไลน์ (Webinar) ผ่านโปรแกรมซูม (Zoom Webinar) ซึ่งภายในงานมีผู้เข้าร่วมจำนวนโดยประมาณ 100 คน โดยใช้เร้าเตอร์อินเตอร์เน็ต (Router MAX HD4) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมกับบริการระบบเสียง (Sound System) และทีม OB Live Streaming คอยควบคุมจัดการภาพ