งาน ถ่ายทอดสด (Live Stream) และ สัมนาออนไลน์ (Webinar) ให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรของไทย การทำเกษตร รวมไปถึงการลงทุนต่างๆในด้านของการเกษตร จัดการอบรมโดยบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด โดยการถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรมซูม (Zoom webinar) และถ่ายทอดสดออกไปยังเฟซบุ๊ค (Facebook Live) แฟนเพจ “ปุ๋ยเต็มสูตร ตราหัววัว-คันไถ” พร้อมทีมควบคุมสัญญาณภาพในการทำ ไลฟสตรีม (Live Stream) และมีอุปกรณ์ที่ใช้ภายในงานนี้คือ เร้าเตอร์ส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Pepwave Max HD2) เพื่อเพิ่มความเสถียรให้แก่ภาพที่ถ่ายทอดสดออกไป.