งาน Digital Merketing And Digital Employee ของบริษัท Property Perfect ได้จัดงานสัมนา ให้กับพนักงาน พร้อมทั้ง ถ่ายทอดสด (Live Streaming) ให้กับพนักงานที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมงานได้ ได้เข้าร่วมในงานสัมนานี้ จึงได้ใช้บริการกับเรา ด้วยโซลูชั่น ถ่ายทอดสด ผ่าน Teradek Bonding 2 และ Wowza Streaming Engine Server ทำให้การถ่ายทดสด เป็นไปได้อย่างราบรื่น เสถียร